Co to są Kasy Fiskalne Online ?

Nowy rodzaj urządzeń fiskalnych – kas i drukarek fiskalnych które mają możliwość komunikacji z Centralnym Rejestrem Kas (tzw. Repozytorium) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS).
Urządzenia przesyłają informacje na temat zdarzeń rejestrowanych na kasach fiskalnych – w szczególności Paragony Fiskalne, Raporty Dobowe, Dokumenty Niefiskalne, a także Przeglądy Okresowe.
Domyślny czas połączenia kasy fiskalnej online z Repozytorium to co 2 godziny, jednakże Szef KAS może zmienić tę częstotliwość, a transmisja odbywa się bez wiedzy użytkownika.
Podatnik użytkujący kasę lub drukarkę fiskalną online musi zapewnić połączenie urządzenia z internetem.

Online – kto musi stosować ?

Zgodnie z harmonogramem przyjętym ustawą, kasy online będą obowiązkowe:
– 1 stycznia 2020r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi
mechaniki pojazdowej i wymiany opon;
– 1 lipca 2020r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią i cateringiem
(również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;
– 1 stycznia 2021r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i
dentystów oraz z branży fitness (tylko w zakresie wstępu).

Pozostali podatnicy będą nadal mogli ewidencjonować obrót i kwotę podatku przy pomocy kas rejestrujących, o których stanowić będzie art. 111 ust. 6aa (tj. nie umożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nie przesyłających informacji z kas rejestrujących Centralnego Repozytorium Kas), jednakże nie będą mieli prawa do ulgi, co wynikać będzie wprost z art. 111 ust. 6ac.

Jak uzyskać ulgę 700 zł na zakup kasy ?

Podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online
(nie dotyczy to urządzeń z kopią elektroniczną, które nadal będzie można zakupić do 31 grudnia 2022 roku)
mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online.
Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

Czy ulgę 700 zł można uzyskać na każdą kasę ?

Tylko na kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną Online!

Jestem zmuszony ustawą do zmiany kas na kasy online, czy mogę uzyskać ulgę na więcej urządzeń niż obecnie używam ?

Tak, nie ma limitu kas fiskalnych online jakie można zainstalować i otrzymać ulgę.

Mam obowiązek stosowania kasy online od 1 stycznia 2021 – czy mogę zakupić kasę online i otrzymać ulgę 700zł ?

Tak, można zakupić kasę już od 1 maja 2019 i jeżeli obowiązek wynika z ustawy, to otrzymasz ulgę na każdą kasę bez limitu ilości w terminie do 6 miesięcy po dacie obowiązku stosowania – w tym przypadku ulga obejmie kasy online zakupione od 1 maja 2019 do 30 czerwca 2021 roku.

Co to jest fiskalizacja ?

Jest to uruchomienie pamięci fiskalnej.
W przypadku kas fiskalnych z kopią elektroniczną jest to czynność, o której należy powiadomić Urząd Skarbowy.
W przypadku kas fiskalnych online podczas procesu fiskalizacji wymagany jest dostęp do internetu – w trakcie procesu kasa online zostaje zarejestrowana w Centralnym Repozytorium Kas oraz otrzymuje numer ewidencyjny.
Po fiskalizacji kasa lub drukarka fiskalna rejestruje każdą wykonaną na niej sprzedaż.
Fiskalizację wykonuje uprawniony do serwisowania kas danego producenta serwisant, widniejący w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Gdzie i kiedy zgłasza się fiskalizację ?

Fiskalizację kas z kopią elektroniczną pismem do właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni,
w przypadku kas online – fiskalizacja jest zgłaszana elektronicznie w momencie fiskalizacji przez serwisanta

Czym różni się kasa fiskalna od drukarki fiskalnej ?

Kasy Fiskalne działają samodzielnie, natomiast Drukarki Fiskalne podłączane są do komputera i drukują paragony wystawione w komputerze w programie do fakturowania, sprzedażowo-magazynowym, itp.

Czym się różni kasa fiskalna online od kasy z kopią papierową lub elektroniczną ?

– Kasa online zapisuje kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci, użytkownik nie ma do niej dostępu, jedynie autoryzowany serwis kas.

– Kasy online mają zdalną aktualizację oprogramowania, automatycznego pobierania
z serwera producenta nowej wersji i aktualizacji programu kasy.

– Każda kasa fiskalna online będzie współpracować z terminalem płatniczym.
Ujednolicony protokół komunikacyjny sprawia, że każde urządzenie będzie
współpracowało z terminalem na zasadzie podłączenia (plug and play).
Podstawową zaletą automatycznej współpracy jest minimalne ryzyko wystąpienia
błędów przy wprowadzaniu kwot do terminala.

– Podczas fiskalizacji kasy online do repozytorium zostaną przekazane dane o
właścicielu kasy oraz zostanie przydzielony numer ewidencyjny. W trakcie
eksploatacji kasa online będzie przekazywać dane o sprzedaży.

– Kasa będzie drukowała papierowe paragony, mając jednocześnie możliwość emisji
dokumentu elektronicznego, tzw. e-paragon.

Co to są kasy z kopią elektroniczną ?

Są to kasy zapisujące kopie wystawionych paragonów na karcie pamięci SD.
Dzięki temu nie trzeba przechowywać kopii papierowych paragonów.
Kartę SD i zapisane na niej dane można w każdej chwili przejrzeć w komputerze
za pomocą dołączonego do kasy programu do odczytu danych.

Czy kasa fiskalna wystarczy tylko na 5 lat ?

Pojemność pamięci fiskalnej określona jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów i pozwala
na zapisanie 1830 raportów dobowych. Oznacza to, że jeżeli będziesz wykonywał codziennie
sprzedaż i tym samym raport dobowy, to po 5 latach pamięć się zapełni.
Jeżeli jednak nie pracujesz np. w niedziele lub w pewne dni nie miałeś sprzedaży,
wtedy kasa wystarczy się na dłużej.

Co zrobić, gdy pamięć fiskalna się zapełni ?

Można ją wymienić na nową lub kupić nową kasę – przedyskutuj z serwisantem
co jest korzystniejsze dla Ciebie w konkretnym przypadku.

Od kiedy muszę mieć kasę fiskalną ?

Wszystko zależy jaką prowadzisz działalność. Niektóre firmy muszą mieć od razu,
niektóre po przekroczeniu pewnej kwoty obrotu, a niektóre w ogóle.

Co mi grozi jeśli nie mam kasy fiskalnej, a powinienem ?

 • kara grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie księgi,
 • nie otrzymasz zwrotu z Urzędu Skarbowego za zakup pierwszej kasy nawet jak kasę kiedyś dokupisz,
 • możesz dostać karę w wysokości 30% podatku naliczonego w okresie nieposiadania kasy

Co mi grozi, gdy mnie złapią, że nie rejestruję sprzedaży na kasie fiskalnej ?

Grozi Ci taka sama kara jak za nierzetelne prowadzenie księgi podatkowej.

Co mi grozi jak nie wykonam przeglądu technicznego w terminie ?

Kara pieniężna w wysokości 300zł nakładana automatycznie przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zwrot ulgi otrzymanej na zakup kasy, konieczność wykonania przeglądu w najszybszym możliwym terminie. Kara może być nakładana co miesiąc.

Jak często trzeba robić przeglądy techniczne ?

Nie rzadziej niż co 24 miesiące.

Kto musi zwrócić kwotę otrzymaną od Urzędu Skarbowego za zakup kasy ?

Firmy, które przed upływem 3 lat od rozpoczęcia działalności:

 • zakończyły działalność,
 • została ogłoszona ich upadłość,
 • zostały sprzedane,
 • nastąpiło otwarcie ich likwidacji,
 • dokonały odliczenia niezgodnie z przepisami,
 • nie wykonują terminowo przeglądów technicznych,
 • naruszyły przepisy określone w Rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych.

Czy jak mam 8 sklepów to muszę kupić od razu 8 kas fiskalnych ?

Nie musisz. Możesz kupować kasy wg harmonogramu.
W pierwszym podanym terminie instalujesz 1/5 zadeklarowanej ilości kas – w zaokrągleniu
w górę do pełnej jedności. Potem od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca
wprowadzasz kolejne kasy, nie mniej niż liczba kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu.

Czyli w przypadku 8 kas musisz instalować po 2 kasy co miesiąc.

Jakie odliczenie można dostać z Urzędu Skarbowego za zakup kasy ?

 • można odliczyć w całości podatek VAT
 • kasę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu
 • od podatku VAT można dodatkowo odliczyć kwotę w wysokości 90% wartości netto kasy,
 • nie więcej jednak niż 700 zł (zgodnie z najnowszą Ustawą z dnia 15.03.2019 roku)